синя крива

ФУРАЖЕН ГРАХ

Торене на фуражен грах

recommendation image

Фуражният грах е една от първите земеделски култури познати на хората. Див грах се среща в Средиземноморието и в Близкият Изток. Смята се, че произходът му е в Близкият Изток. Фуражният грах се отглежда на около 200 милиона декара по света, в страни с добре развито говедовъдство. Големи производители на фуражен грах са Русия, Китай, Канада, Австралия, Украйна и САЩ. Чудесна фуражна култура, която допълва сеитбооборота на зърнените култури. Ползва се за зърно, сено, силаж, за зелено торене и мулчиране. В България се сее, като основна или допълнителна пролетна и зимна култура. Фуражният грах може да се рекултира в комбинация със зърнени култури, например овес. Фуражният грах има високо съдържание на протеини средно 22.60 % в сухо вещество и 18 амино-киселини, от които най-важната е лизина. Фуражният грах съдържа въглехидрати, минерални хранителни вещества (фосфор и калций), витамини (витамин С и витамин А) и биологично активни вещества (фитонутриенти, антиоксиданти и др.). Максималният добив на зелена маса е 6 т/дка, а на семена - 600 кг/дка. Средните добиви са 250-400 кг/дка семена. Фуражният грах е чудесна храна за млечните крави и на животните за угояване. Фуражният грах може да се отглежда на разнообразни почви от леки песъчливи до тежки глинести. Грахът предпочита реакция на почвата рН 6.0-7.0, но може да бъде отглеждан и в много по-широк диапазон с подходящо торене съобразено с условията. Изискванията на фуражният грах към влагата са подобни на тези на пшеницата, но грахът е по-чувствителен на засоляване и преовлажняване на почвата. Лошо дренирани и засолени почви трябва да се избягват при производство на фуражен грах. При задържане на вода растенията умират за 1-2 дни. Фуражният грах е азотфиксираща култура. приложете при сеитбата инокулант. Грахът има нужда от повече влага за поникването си в сравнение с пшеницата. Третирането на семената с РЗ препарати е важно, защото грахът е чувствителен на почвени болести и неприятели. За да не загине инокуланта първо прилагате препаратите и торовете на семената изчаквате разтворът да изсъхне добре и тогава третирате с инокуланта. Нормата на сеитба е 7-20 кг/дка, целта е да се постигна гъстота - 30-150 растения на кв.м. (Консултирайте се с доставчика си на семена, за най-подходящата сеитбена норма, гъстота на растенията и схема на засяване, за вашият сорт). Дълбочината на сеитба обикновено е 3-5 см. Разстоянието между редовете обикновено е в рамките на 15-45 см. (при някой схеми достига до 100 см.). Фуражният грах пониква при температура на почвата над 5 градуса Целзий. Фуражният грах може да бъде отглеждан при температури 7-30 градуса Целзий. Повечето сортове грах са толерантни на застудяване от минус 2 градуса Целзий, но има сортове които издържат и до минус 40 градуса Целзий. Фуражният грах може да се отглежда като есенна, пролетна и втора култура. Вегетационният му период е 70-90 дни. Грахът се прибира, когато влажността на семената достигне - 14 %. Фуражният грах се отглежда механизирано (за неговата сеитба, обработка и прибиране се ползва стандартна техника, закупена за отглеждане на пшеница).

I.Хранене на фуражният грах.

1.По фази.

Фуражният грах се нуждае от 0.031 кг азот (N), 0.0032 кг фосфор (P) и 0.027 кг калий (K) за всеки килограм растително сухо вещество произведено до цъфтеж (фаза 203). До фаза 30 % зрели шушулки (фаза 208) усвоените хранителни вещества на килограм растително сухо вещество са 0.023 кг азот (N), 0.0025 фосфор (P) и 0.0162 калий (К). До прибиране на реколтата (фаза 303), износът на килограм семена е 0.034  кг азот (N), 0,0041 кг фосфор (Р) и 0,0115 кг калий (К ). Добивът от фуражен грах може да достигне зелена маса от 6500 кг/дка и семена от 400 кг/дка.

2.Азотфиксация.

Азотфиксацията при фуражният грах започва около 3-4 седмица от поникването. Азотфиксиращите грудки се появяват на 2-3 седмица от поникването, първоначално те са дребни и не фиксират азот, вътрешността им е сива или бяла. По-късно грудките започват азотфиксацията, стават по-едри и розови или червени на цвят. Като започне цъфтежа азотфиксацията спира, грудките стават зелени и постепенно опадват от корените. Растенията хранят бактериите с въглехидрати произведени при фотосинтезата.

3.Износът на хранителни вещества със 100 кг продукция от зърно на фуражен грах.

Азот (N) - 7.0 кг/дка

Фосфор (P2O5) - 1.7 кг/дка

Калий (K2O) - 3.5 кг/дка

Сяра (SO3) - 0.45 кг/дка

Калций (CaO) - 1.8 кг/дка

Магнезий (MgO) - 0.22 кг/дка

Мед (Cu) - 0.5 г/дка

Цинк (Zn) - 3.5 г/дка

Манган (Mn) - 1.4 г/дка

II.Хранителни елементи.

1.Азот.

Азота е нужен за синтеза на аминокиселините, протеините и витамините в растението. Азота е нужен за нормалното развитие и общият растеж на културите. От доброто хранене с азот зависи добива от грах. При нормална азотфиксация подхранване с азот е нужно за стартиране на културата и във фаза цъфтеж. В първата фаза още няма азот фиксация, а във втората е приключила. Фуражният грах има нужда от най-много азот във фазите цъфтеж и образуване на бобчетата. Нормата на торене с азот при азотфиксация е 2-5 кг/дка (N). При недостатъчно добри условия за азотфиксация, нормата на торене с азот е 6-9 кг/дка, разпределени на две приложения (1-во предсеитбено торене и 2-ро подхранване: един месец след поникване, по време на цъфтеж или образуване на шушулките). Подходящи торове са YaraVera AMIDAS, YaraBela SULFAN, YaraLiva NITRABOR, YaraLiva TROPICOTE, YaraVita SAFE N 300, YaraVita THIOTRAC 300, YaraVera UREA foliar, YaraTera KRISTALON син, YaraLiva CALCINIT и YaraTera KRISTALON специален.

2.Фосфор.

фосфорът е важен за по-доброто вкореняване, цъфтеж и ранозрелостта.  Фосфорът прави стъблото по-здраво устойчиво на полягане и болести. Фосфорът е нужен на растенията за усвояването, преработването и транспорта на слънчевата енергия чрез фотосинтезата. Фосфорът е нужен за азотфиксацията. При недостиг на фосфор листата стават тъмно синкаво зелени, по-старите листа опадват, стъблата стават тънки, по растението има малко на брой цветове. Нормата на торене е 3-7 кг/дка (P2O5). Подходящи торове са YaraMila COMPLEX,YaraMIla TRIPLE, YaraMila POWER, YaraMila SPRINTER, YaraMila CROPCARE,  YaraMila TIGER, YaraMila STAR, Yara GRAIN, YaraMila STARTER - микро-гранули, YaraVita TEPROSYN NP Zn, YaraVita ZEATREL, YaraVita FRUTREL, YaraTera KRISTALON жълт, YaraTera KRISTA MKP и YaraTera KRISTA MAP.

3.Калий.

Калият е нужен на растенията за поддържане на тургурът им, за въглехидратният обмен, за синтеза на протеини и за фотосинтезата. Калият прави растенията по-устойчиви на болести, ниски температури, стрес и полягане. Калият е необходим за осъществяването на азотфиксацията. Нормата на торене е 2-7 кг/дка (P2O5). При недостиг на калий листата стават тъмно зелени на цвят,  краищата на най-долните листа стават тънки и жълти, по-късно изсъхват. Листните розетки придобиват обърната надолу чашковидна форма, шушулките са празни или имат малко бобчета. Междувъзлията на младите клонки се скъсяват. Общият растеж и узряването се забавят. Подходящи торове са YaraMila COMPLEX, YaraMila CROPCARE, YaraMila TRIPLE, YaraMila TIGER, YaraMila PANTHER, Yara POWER, YaraVita ZEATREL, YaraVita UNIVERSAL BIO, YaraTera KRISTALON кафяв, YaraTera KRISTALON червен, YaraTera KRISTALON оранжев, YaraTera KRISTALON бял и YaraTera KRISTA MKP и YaraTera KRISTA K.

4.Сяра.

Сярата е нужна на растенията за синтеза на аминокиселини и протеини, тя помага на растенията да се справят с натравянето с тежки метали, ниски температури и болести. Сярата е нужна за азотфиксацията. Нормата на торене със сяра е 2-4 кг/дка (S). При недостиг на сяра най-младите листа стават жълти, растенията са слаби и дребни. При сериозен недостиг цялата растение става жълто. Подходящи торове са YaraMila COMPLEX, YaraVera AMIDAS, YaraBela SULFAN, Кизерит, Епсо Топ, Епсо Микро Топ, YaraVita THIOTRAC 300 и YaraTera KRISTALON лилав.

5.Калций.

Калцият е градивна единица на клетките, той прави растенията здрави и устойчиви на стрес и болести. Калцият е нужен за азотфиксацията. При недостиг на калций младите клонки и листа издребняват и повяхват. Подходящи торове са YaraLiva NITRABOR, YaraLiva TROPICOTE, YaraVita STOPIT, YaraVita FRUTREL, YaraVita BRASSITREL PRO,  YaraLiva CALCINIT и YaraVita REXOLIN Ca 10.

6.Магнезий.

Магнезият е важен за хлорофила и фотосинтезата, магнезият е нужен за транспорта на фосфора от корените към листата на растенията. Магнезият е важен за растежа на корените. Магнезият е необходим за азотфиксацията. При недостиг на магнезий се появява централна междужилкова хлороза, като краищата на листата остават зелени. Нормата на торене с магнезий е 1-3 кг/дка (Mg). Подходящи торове са YaraMila COMPLEX, YaraVita ZEATREL, YaraVita FRUTREL, YaraVita BRASSITREL PRO, YaraVita REXOLIN Mg 6, Кизерит, Епсо Топ и Епсо Микро Топ.

7.Мед.

Медта е нужна за синтеза и функциите на много ензими в растението. Медта повишава усточивостта на растенията на някой болести и неприятели. Медта е нужна за азотфиксацията. При недостиг на мед връхчетата на леторастите повяхват, цветовете абортират без да образуват шушулки. Подходящи торове са YaraVita COPTRAC 500, YaraVita GRAMITREL, YaraVita REXOLIN Cu 15, Колосал и ЮСБ 20-20.

8.Цинк.

Цинка е необходим за синтеза на хормони в растението. Цинка повишава устойчивостта на растенията на някой болести и неприятели. Цинка е нужен за опрашването и растежа на корена. Цинка е важен за добре работеща имунна система на растенията. При недостиг на цинк растежа се забавя, листата стават по-дребни, появява се хлороза, по-малко на брой и стерилни цветове, забавя се узряването и се влошава качеството на продукцията. При недостиг на цинк върховете на най-долните листа покафеняват и отмират. Подходящи торове са YaraVita ZINTRAC 700, YaraVita ZEATREL, YaraVita FRUTREL, YaraVita REXOLIN Zn 15 и ЮСБ 20-20.

9.Манган.

Мангана участва във фотосинтезата, дишането и азотната асимилация.  Мангана участва в покълването на полена, растежа на поленовата тръбичка, растежа на корените и устойчивостта на коренови патогени. Мангана е нужен за азотфиксацията. При недостиг на манган по най-младите листа се появява междужилкова хлороза, която започва от краищата на листата, по-късно обхваща цялото растение. При недостиг в центъра на бобчетата може да се появи кухина или тъмно петно. Подходящи торове са YaraVita BRASSITREL PRO, YaraVita REXOLIN Mn 13 и YaraVita MANTRAC PRO.

10.Бор.

Борът участва в изграждането на клетъчните стени и е важен за нормалната им функция. борът е важен за образуването и опрашването на цветовете, за транспорта и усвояването на калцият. Борът е нужен за азот фиксацията. При недостиг на бор стъблата стават ниски, дебели и чупливи. Растенията придобиват храстовиден вид. Листата са хлоротични, младите листа издребняват и върховете им покафеняват, растежните точки отмират. Подходящи торове са YaraLiva NITRABOR, YaraVita BORTRAC 150, YaraVita BRASSITREL PRO, YaraVita FRUTREL и Епсо Микро Топ.

11.Молибден.

Молибдена е важен за азотният метаболизъм в растението. Молибдена е нужен за азотфиксацията. При недостиг на молибден растенията стават бледо жълти. Подходящи торове са YaraVita MOLYTRAC 250 и YaraVita BRASSITREL PRO.

12.За преодоляване на биотичен и абиотичен стрес, за по-добро вкореняване и за по-добро усвояване на минералните хранителни вещества подходящи торове са YaraVita BIOTRAC, YaraVita UNIVERSAL BIO, Анимейт, Интенс, Кънтент и ЮСБ 20-20.

III.Торене на фуражният грах.

1.*Примерна схема за торене на фуражен грах.

*С помощта на нашите специалисти ще получите точна схема за торене на базата на конкретните данни, почвен и листен анализ, очакван добив, технология на отглеждане, климатични условия и сортови особености.

Фаза

Тор

доза

Предсеитбено

Yara POWER

или

YaraMila COMPLEX

16-22 кг/дка

Третиране на семената

YaraVita TEPROSYN NP Zn

0.8 л/100 кг семена

Листно торене 14-20 дни след поникване

YaraVita BRASSITREL PRO

100-300 мл/дка

Листно торене преди цъфтеж или при залагане на шушулките

YaraVita SAFE N 300

400-1000 мл/дка

При липса на азот фиксация преди цъфтеж или при залагане на шушулките

YaraBela SULFAN

15-20 кг/дка

 

Нагоре