синя крива

Фертигация с YaraTera KRISTALON

Фертигация с YaraTera KRISTALON (Кристалон) - торене с поливната вода

recommendation image

Вид                                        Култура               Фаза                          Доза                  YaraTera KRISTALON жълт       

                                                Домати          След разсаждане          6 кг/дка

                                                Пъпеш          След разсаждане          10 кг/дка

                                                Марули         След разсаждане           6 кг/дка

                                                Тиквички       След разсаждане          10 кг/дка

                                                 Цветя           След разсаждане             0,5 г/л

YaraTera KRISTALON специален       

                                                Домати          Предцъфтежно              20 кг/дка

                                                Картофи        Вегетативен растеж       20 кг/дка

                                                Пъпеши         Предцъфтежно               20 кг/дка

                                                Тиквички        Предцъфтежно              20 кг/дка

                                                Лозя               Начало на вегетация     15 кг/дка

                                                Ябълки/круши  Начало на вегетация  14 кг/дка

                                                Праскови          Начало на вегетация  12 кг/дка

 

YaraTera KRISTALON бял                    

                                                Домати             Нарастване на плода   40 кг/дка

                                                Домати             Плододаване                40 кг/дка

                                              

* Тези норми са примерни. Директното им прилагане, особено с други торове, не гарантира постигане на максимални добиви и качество.

За постигане на оптимални резултати е най-добре да бъде изготвена индидвидуална схема за торене съобразена със специфичните условия на отглеждане на съответната култура. За целта може да се обърнете към нашите агрономи.

Нагоре