синя крива

ЦАРЕВИЦА ЗА ЗЪРНО

Торене на царевица за зърно и фураж поливна и неполивна (първа част)

recommendation image

Царевицата е древна култура отглеждана от поне 7000 години, произхожда от територията на Мексико и Централна Америка. Тя се използва за храна на хората и животните. Отглежда се за зърно, силаж и за зелен фураж. Царевицата е източник на витамини и други полезни вещества. Продукти от царевицата се ползват за производство на хартия, специален порцелан за производство на автомобилни свещи, гуми за автомобили, пасти за зъби, бои, инстантно кафе, чай, пестициди, торове, козметика, бира, лекарства, пластмасови бутилки, гипсови плоскости, хамбургерите във веригите за бързо хранене, царевицата се ползва за филър/баласт в много готови месни храни и сладкарски изделия, безалкохолни напитки и много други продукти. От царевицата се прави олио, алкохол, типичният бърбън се прави  с царевица и гориво етанол. Царевица се отглежда в света на приблизително 1600 милиона декара. Най-големите производители на царевица в света са САЩ, Китай, Бразилия, Украйна, Аржентина, Индия, Франция, Мексико, Южна Африка и Канада. Царевицата играе много важна роля за икономиката на САЩ. Средният добив от царевица в света е около 520 кг/дка зърно, а максималният възможен добив е около 2.5 т/дка. Селекционерите работят за увеличаване на потенциала за добив на царевицата, като целта е 3 т/дка. Средният добив от царевица за силаж е 2-3 т/дка сухо вещество. Царевицата може да се отглежда като поливна и неполивна култура. Има селектирани сортове царевица с различни срокове на узряване и с различен добивен потенциал. У нас царевицата се отглежда като пролетна култура. Царевицата е чувствителна на мразове, затова не бива да се засява твърде рано. Царевицата трябва да се сее, когато температурите на почвата станат в рамките на 9-15 градуса Целзий. Гъстотата на сеитбата зависи от условията на отглеждане и от сортовите особености (за зърно 4000-8000 растения на декар, за силаж до 12 000 растения на декар). Царевицата вирее добре на разнообразни почви, но предпочита слънчеви терени, дълбоки, добре аерирани, дренирани почви, с добра влагозадържаща способност и рН 6.0-7.2. Царевицата е чувствителна на задържане на вода и засушаване. Оптималните температури за отглеждане на царевица са 20-30 градуса Целзий, но царевицата може да расте и при температури 16-35 градуса Целзий. Температури над 32 градуса Целзий се отгразяват зле на цъфтежа и опрашването на царевицата. Царевицата може да оцелее изложена за кратко на много ниски температури около 0 градуса Целзий и много високи температури до 45 градуса Целзий. В зависимост от големината на площите царевицата може да се прибира на ръка и механизирано. Вегетацията на царевицата е различна в зависимост от сортовите различия и климатичните условия. Обикновенно за да достигне до зърно готово за прибиране на царевицата са необходими 80-150 дни. Царевицата е леко толерантна на засоляване. При засоляване добива на царевицата пада с около 30 %. Царевицата извлича голямо количество хранителни вещества от почвата, торенето е определящо за добива и качеството.

I.Торене на царевицата.

1.*Примерна схема за торене на царевицата.

Фаза

Тор

Доза

Предсеитбено

YaraMila COMPLEX

или

YaraMila TRIPLE

20-50 кг/дка

Третиране на семената

YaraVita TEPROSYN NP Zn

800 мл/100 кг семена

4-8 лист

YaraVita ZEATREL

200-400 мл/дка

Подхранване с окопаването

YaraVera AMIDAS

или

YaraBela SULFAN

или

YaraLiva TROPICOTE

10-30 кг/дка

Издължаване на стъблото

YaraVita SAFE N 300

600 мл/дка

Правилното торене при царевицата ни се отблагодарява с по-висок и качествен добив. Царевицата има най-висок дневен прираст на биомаса и притежава способността да преобразува големи количества хранителни вещества в реколта.

II.Хранене на царевицата.

От полските култури най-добрият индикатор за недостиг на цинк е царевицата. Цинка е съставна част от ферментите, важен за белтъчният и въглехидратният синтез и за образуването на ауксините. С добро хранене с цинк можем да намалим нападението от царевичен стъблопробивач.

Царевица с недостиг на фосфор забавя развитието си и се вджуджава. Царевица неторена с фосфор страда много силно в началните етапи от своето развитие заради студената почва.

Калият е важен за производството на сухото вещество, увеличава производството на протеини, за постигането на качествен и висок добив от царевица, за здравината на стъблото, по-голямата ефективност на ползването на водата, калият ускорява зреенето, повишаване на устойчивостта на засушаване и ниски температури, повишава устойчивостта на болести и намалява нападението от нематоди.

Третирането на посевните семена от царевица с микроелементи намалява нападението от болести и неприятели.

Царевицата се нуждае от най-много хранителни вещества във фазите от издължаване на стъблото до краят на изметляване. В зависимост от технологията на отглеждане на царевицата основното торене се прави предсеитбено, с окопаването се прави подхранване. Почти през цялата вегетация е възможно и листно торене. При отглеждане на царевицата с капково напояване и дъждуване можем да съобразим периодите на приложение на торовете, като следваме точно кривата на потребление на хранителни вещества.

Едва 30 % от азота се усвоява до фазата на издължаване на стъблото, до изметляване - 50 %, до краят на изметляване - 70 %. Затова подхранване с азот в тези фази може да бъде много благоприятно за добива (почвено с гранулирани торове, с разтворими торове с капковото напояване и с дъждуване, с листни торове). Късното торене с азот повишава добива, качеството на зърното и увеличава съдържанието на протеини в зърното.

Едва 10 % от фосфора се усвоява до фазата на удължаване на стъблото, 30 % от фосфора се усвоява до фазата на изметляване. Ранното приложение на фосфор е необходимо за доброто вкореняване, закрепване на растенията развитието на корена и увеличаване на съдържанието на сухо вещество в листата. Достатъчното количество фосфор стимулира образуването на кочаните и ранното им зреене. Адекватното съдържание на фосфор намалява процента на влагата в зърното при прибирането на реколтата.

Усвояването на калият следва натрупването на разтворими соли в растението. През вторият месец той изпреварва кривата на растежа на царевицата. Усвояването на калият е почти приключило по време на наливането на зърното на царевицата. Калият е особено важен по време на вегетативният растеж. Листата се нуждаят от високи нива на калий, едва 30 % от калият усвоен от растението се акумулират в зърното. Всяко забавяне в торенето и храненето с калий води до некрози и отмиране на листа и това естествено намалява добива. Приложението на по-големи количества калий е особено важно при технологиите с минимални обработки и при директна сеитба. Може да се мине само на приложение на YaraMila защото се разтваря и на повърхността без инкорпориране. Калият може да се приложи предсеитбено и след това като подхранване и листно торене.

Приложението на калций е задължително при ниско рН на почвата, за нормално развитие на корените и растенията. Приложението на калций при нормално рН на почвата прави растенията по-здрави, с по-добре развити листа, корени, по-устойчиви на болести, което повишава добива и качеството.

Ако искаме да постигнем добиви от зърно от царевица по-големи от 1400 кг/дка е задължително да торим и със сяра и магнезий, не само почвено, но и листно.

III.Етапи на храненето на царевицата.

1.Третиране на семената.

За да дадем биостимулатор и микроелементи третирайте с 150 г/тон семена YaraVita TENSO Cocktail. За добро стартиране с фосфор и цинк, особено важно за почви с дефицит на двата хранителни елемента приложете - YaraVita TEPROSYN NP Zn - 800 мл/100 кг семена.

2.Стартиращо торене със сеитбата.

Подходящо е да приложим стартиращо торене, когато не можем да осъществим третиране на семената с YaraVita TEPROSYN NP Zn, при почви много бедни на фосфор и цинк и студени почви след сеитбата. Подходящ тор е YaraMila STARTER - микро-гранули.

3.Основно торене.

Подходящи са торовете YaraMila COMPLEX или YaraMila TRIPLE в доза 20-50 кг/дка в зависимост от планираният добив. Полифосфатите в YaraMila стимулират по-доброто развитие на царевицата и подобряват усвояването на микроелементите мед, манган и цинк в почвата. Хранителните вещества в Yara Mila се усвояват от растенията в най-голяма степен от всички други познати торове.

4.Подхранване.

Царевицата има нужда не само от азот, но и от сериозни количества сяра. Подходящо е приложението на YaraVera AMIDAS с първото окопаване в норма 10-20 кг/дка в зависимост от очакваният добив. При кисели почви използвайте - YaraBela SULFAN или Yara Liva NITRABOR/ YaraLiva TROPICOTE - 15-30 кг/дка.

5.Листно подхранване.

Фаза 4-8 лист:

YaraVita ZEATREL е създаден и формулиран специално, за да покрие нуждите на царевицата. Прилага се във фаза 4-8 лист с 200-400 мл/дка YaraVita ZEATREL с 20-40 л/дка вода. Съдържа всички необходими за царевицата микроелементи в достатъчни количества.

Фаза издължаване на стъблото до изметляване при нужда:

YaraVita SAFE N 300 е безопасен и ефективен азот за листно приложение. Късното листно приложение на азот във фаза удължаване на стъблото до изметляване е много ефективно. При нужда от азот пръскане с YaraVita SAFE N 300 в доза 300-600 мл/дка с 20 л/дка вода.

При нужда от цинк прилагане на YaraVita ZINTRAC 700 в доза 100 мл/дка с 20 л/дка вода. Най-концентрираният безопасен листен тор съдържащ цинк.

6.Стимулиращи торове.

За подобряване на вкореняването и преодоляване на неблагоприятните условия е подходящо приложението на следните продукти: YaraVita BIOTRAC - 100-300 мл/дка, YaraVita UNIVERSAL BIO - 200-500 мл/дка, Анимейт - 100-200 мл/дка, Кънтент - 100-200 мл/дка, Интенс - 100 мл/дка и ЮСБ 20-20 - 100-150 мл/дка.

Забележка: *За конкретна схема професионално направена на базата на почвени и листни анализи, съобразена с вашите нужди и условия се свържете с нашите специалисти.

Важно: За високи добиви от царевица е необходимо адекватно торене.

IV.Нужди на царевицата от хранителни вещества.

1.Царевица за зърно:

- Азот (N) - 13 - 24 кг/тон продукция.

- Фосфор (P) - 3 - 4 кг/тон продукция. (P2O - 5 - 8 кг/тон продукция)

- Калий (K) - 3 - 4 кг/тон продукция. (K2O - 4.5 - 5 кг/тон продукция)

- Магнезий (Mg) - 1 - 1.5 кг/тон продукция. (MgO - 1.7 - 1.8 кг/т продукция)

- Калций (CaO) - 1.8 кг/тон продукция.

- Сяра (S) - 1.2 - 2.4 кг/дка царевица.

- Бор (B) - 4.9 г/тон продукция.

- Мед (Cu) - 2.4 г/тон продукция.

- Желязо (Fe) - 12 г/тон продукция.

- Манган (Mn) - 6 г/тон продукция.

- Молибден (Mo) - 0.8 - 1.0 г/тон продукция.

- Цинк (Zn) - 21 г/тон продукция.

2.Царевица за силаж:

- Азот (N) - 10 - 13 кг/тон силаж.

- Фосфор (P2O5) - 2.5 - 7.9 кг/тон силаж.

- Калий (K2O) - 7.4 - 12 кг/тон силаж.

- Магнезий (MgO) - 1.5 - 3 кг/тон силаж.

- Сяра (S) - 0.7-1.5 кг/тон силаж.

V.Роля на хранителни вещества при царевицата и симптоми на недостиг.

1.Азот.

Недостиг на азот.

Младите растения стават бледи жълто-зелени с тънки стъбла. При по-големите растения се появява "V" образно пожълтяване на краищата на листата. Първите симптоми се получават по по-старите листа. Недостигът на азот по време на формиране на листата намалява добива. Недостигът на азот по време на наливане на зърното води до по-ниско качество на зърното и ниско съдържание на протеини.

Роля на азота.

Азота е незаменим за развитието на листата и растежа на царевицата. При нужда от азот са подходящи YaraVera AMIDAS, YaraBela SULFAN, YaraLiva TROPICOTE, YaraLiva NITRABOR, YaraVera UREA foliar, YaraTera KRISTALON син, YaraLiva CALCINIT, YaraVita THIOTRAC 300 и YaraVita SAFE N 300.

2.Фосфор.

Недостиг на фосфор.

Листата са тъмно зелени с пурпурни краища. Растенията и корените им забавят своето развитие. Растенията стават по-дребни. При силен недостиг на фосфор растенията загиват. При недостиг на фосфор кочаните се деформират и върховете им остават неозърнени. При недостиг на фосфор зърното отдава по-бавно влагата.

При нужда от фосфор са подходящи торовете YaraMila COMPLEX, YaraMila CROPCARE, YaraMila TIGER, YaraMila SPRINTER, YaraMila TRIPLE, Yara POWER, YaraMila PANTHER, YaraMila STAR, Yara GRAIN, YaraMila STARTER - микро-гранули, YaraTera KRISTA MAP, YaraTera KRISTA MKP, YaraTera KRISTALON жълт, YaraVita TEPROSYN NP Zn, YaraVita FRUTREL и YaraVita ZEATREL.

Роля на фосфора

Фосфора е необходим за усвояването на азота. Фосфорното торене балансира и подобрява резултатите от азотното торене.

3.Калий.

Недостиг на калий.

Краищата на листата първо пожълтяват после покафеняват и некротират. Първо симптомите се появяват по най-долните листа на царевицата. При някой хибриди некрозата по краищата на листата е оцветена в интензивно червено. Не бива да се бърка с хлороза от недостиг на фосфор защото при нея червеното е пурпурно. Ако имате съмнения направете листен анализ. При недостиг на калий царевицата залага кочаните си много ниско, което много затруднява прибирането на реколтата. Това води до големи загуби на зърно и в последствие до много самосевки в следващата култура. При недостиг на калий кочаните на царевицата стават по-дребни. Недостигът на калий води до пречупване и полягане на растенията.

Роля на калият.

Незаменим за производството на сухо вещество в листата и зърната. Повишава добива и размера на кочаните. Прави стъблото по-здраво и то не поляга. Калият е нужен за ефективното ползване на водата от растението, много силно се вижда разликата при засушаване и преовлажняване. Калият подобрява ранозрелостта. Важен за устойчивостта на по-ниски и по-виски температури. Подобрява устойчивостта на болести и неприятели.

При нужда от калий са подходящи торовете YaraMila COMPLEX, YaraMila CROPCARE, YaraMila SPRINTER, YaraMila TRIPLE, YaraMila TIGER, YaraMila PANTHER, YaraTera KRISTA K, YaraTera KRISTA MKP, YaraTera KRISTALON бял, YaraTera KRISTALON червен, YaraTera KRISTALON оранжев, YaraTera KRISTALON кафяв и YaraVita ZEATREL.

4.Калций.

Роля на калцият.

Калцият е необходим за развитието на корените, за здрави листа и корени устойчиви на болести и неприятели.  Калцият е необходим за устойчивост на високи и ниски температури. Приложението на калций при кисели почви е важно за нормалното развитие на растенията.

Недостиг на калций

Некротични петна в средата на младите листа. Тази мъртва зона се увеличава бързо и листът се свива в средата оставайки деформиран. Растежът на върховете на листата е нарушен, те изсъхват. Симптомите започват по младите листа, по върховете на листата се появяват първо светло зелени, а после бели петна, понякога ивичести некротични петна, листата се завиват надолу.

При нужда от калций са подходящи YaraLiva TROPICOTE, YaraLiva NITRABOR, YaraLiva STOPIT, YaraLiva CALCINIT, YaraVita REXOLIN Ca 10, YaraVita BRASSITREL PRO и YaraLiva FRUTREL.

5.Магнезий.

Роля на магнезият.

Важен е за доброто развитие на растенията рано през сезона. Подобрява добива. Скъсява времето необходимо за узряване на царевицата.

Недостиг на магнезий.

Силно засегнатите листа имат червени и пурпурни петна с междужилкова ивичеста хлороза. При по-слаб недостиг има само ивичеста хлороза. Листният анализ ще ни помогне да направим точна диагноза.

При нужда от магнезий подходящи торове са YaraMila COMPLEX, Кизерит, Епсо Топ, Епсо Микро Топ, YaraVita REXOLIN Mg 6, YaraVita ZEATREL, YaraVita BRASSITREL PRO, YaraVita GRAMITREL и YaraVita FRUTREL.

6.Сяра

Роля на сярата

Важна е за нормалният растеж и за нормални добре функциониращи зелени листа. Сярата е важна за ефективното усвояване на азота.

Недостиг на сяра

Растенията са вджуджени с ненормално изправени листа, с междужилкова хлороза по младите листа.

При нужда от сяра са подходящи YaraMila COMPLEX, Кизерит, Епсо Топ, Епсо Микро Топ, YaraBela SULFAN, YaraVera AMIDAS, YaraVita THIOTRAC 300 и YaraTera KRISTALON лилав.

7.Цинк

Недостига на цинк се среща много често в България.

Роля на цинка

Важен за доброто ранно развитие на растенията. Увеличава добива. Ускорява узряването.

Недостиг на цинк

Бледи жълти хлоротични зони започващи от основата на листата вървящи успоредно на централната нерватура. Краищата на листата, върховете и централната нерватура остават зелени. най-младите листа може да са изцяло хлоротични жълти или бели. Краищата на листата и стъблата може да станат червеникави. Симптомите започват обикновено от по-старите листа, но понякога се появяват първо по най-младите листа. Намалява се растежа на междувъзлията и води до вджуджен вид.

Подходящи торове са YaraVita ZEATREL, YaraVita ZINTRAC 700, YaraVita FRUTREL, YaraVita GRAMITREL, YaraVita TEPROSYN NP Zn, YaraMila STARTER -микро-гранули, YaraVita REXOLIN Zn 15 и ЮСБ 20-20.

8.Бор

Недостигът на бор се среща рядко.

Роля на борът. Подобрява залагането и размера на кочаните, както и озърняването им.

Недостиг на бор.

По листата се появяват жълти или бели петна, изправени восъчно-кафяви ивици. Растежът е ограничен и междувъзлията са скъсени.

Подходящи торове са YaraLiva NITRABOR, YaraVita BORTRAC 150, YaraVita BRASSITREL PRO, YaraVita FRUTREL и Епсо Микро Топ.

9.Манган

Недостигът на манган се среща рядко.

Роля на мангана.

Важен за добро развитие на вегетативната маса и особено за развитието на младото растение. Подобрява устойчивостта на болести и неприятели.

Недостиг на манган.

Кореновата система се скъсява и по нея има кафява и черна некроза.

При нужда приложете - YaraVita BRASSITREL PRO, YaraVita MANTRAC PRO, YaraVita GRAMITREL и YaraVita REXOLIN Mn 13.

10.Мед 

Недостига на мед се среща много рядко.

Роля на медта

Повишава фертилността и добива. За добро развитие на кочаните. Ускорява узряването.

Недостиг на мед

Младите листа имат жълта междужилкова хлороза, долната част на листата става хомогенно жълто-зелена.

При нужда приложете един или повече от тези продукти: YaraVita COPTRAC 500, YaraVita GRAMITREL, YaraVita REXOLIN Cu 15, Колосал и ЮСБ 20-20.

11.Желязо

Недостига на желязо се среща много рядко.

Роля на желязото.

Необходимо за здрава и зелена вегетативна маса. Подобрява добива и качеството на зърното.

Недостиг на желязо. Растенията имат забавен растеж. При сериозен дефицит на желязо се появяват некрози по върховете и краищата на листата. При нужда приложете - YaraVita TENSO iron 58, YaraVita TENSO Cocktail, YaraVita REXOLIN E13 и YaraVita REXOLIN D12.

12.Молибден

Недостиг на молибден се среща най-често на кисели почви.

Роля на молибдена. Молибдена е важен за активността на много ензими в царевичното растение, особено на тези свързани с азотният метаболизъм. Участва и в синтеза на фитохормони.

Недостиг на молибден.

Недостигът на молибден намалява броят и размерът на мъжките и женските цветове при царевицата. Пада съдържанието на хлорофил в царевицата и добива. Намалява се активността на нитрат редуктазата, каталазата и на аланин аминотрансферазата. Скъсяват се междувъзлията на царевицата, намалява се листната площ и се появява хлороза по листата.

Подходящи са YaraVita MOLYTRAC 250 и YaraVita BRASSITREL PRO.

13.За подобряване на вкореняването, на минералното хранене и за преодоляване на стрес YaraVita BIOTRAC, YaraVita UNIVERSAL BIO, Анимейт, Кънтент, Интенс и ЮСБ 20-20.

V.Как да увеличим добива от царевица.

Целта на всеки фермер е да получи висок добив от царевицата. Има много агрономически фактори, които влияят пряко върху добива на царевицата. Едната част от тези фактори могат да бъдат повлияни и са в човешките ръце (плодородие на почвата, обработки, сортове, почвена влага, болести, неприятели и др.), а другите зависят от обстоятелствата и са извън наш контрол (дъжд, вятър, температура на въздуха и др.). След като изберем сорт/хибрид царевица подходящ за конкретните условия на полето и района, е важно да засеем растенията със съобразена гъстота, която позволява на растението да развие достатъчен брой кочани (поне 1 кочан/растение). За да получим по-висок добив от царевица е важно да увеличим броят на зърната в кочана и да повишим средното им тегло. Фермерите могат да постигнат тази цел чрез балансирана програма за хранене на царевицата.

1.Храненето на царевицата и добива.

Азота е необходим за постигането на високи добиви от царевица. Той дава енергия за растежа и развитието на растенията. Важно е да прилагаме азота в съобразена форма за всеки един момент от развитието на царевицата.

Фосфора е особено важен за развитието на корените и за доброто изграждане на културата.

Калият, като азота, също стимулира бързото развитие на царевицата. Големи количества калий се усвояват от развиващото се растение. Торенето с калий трабва да балансира торенето с азот. Доброто калиево торене, може да намали повредите причинени от ниски температури и полягане. Калият е важен за затварянето на устицата, недостатъчното торене с калий води до загуби на вода от растението.

Магнезият, сярата и желязото увеличават фотосинтетичната активност на растенията и поддържат добрият растеж на царевицата, необходим за получаване на добър добив. Калцият осигурява здравината на растенията, предпазва корените, стъблото и листата им и ни гарантира успешното производство на царевица. Борът е необходим за растежа на поленовата тръбичка и за залагане на достатъчно зърно в кочаните. Цинка е важен за фотосинтетичната активност на растенията и за растежа им. Недостига на всеки друг микроелемент, може да доведе до ограничаване на растежа и да намали добива.

Други практики повишаващи добива от царевица.

Поддържането на оптимално почвено рН подобрява усвоимостта на наличните хранителни елементи в почвата и максимизира растежа на царевицата. Предпочитаното от царевицата рН е 6.0-7.2. Царевицата не е толерантна на кисели почви. При кисели почви алуминиевата токсичност намалява развитието на корените и мангановата токсичност ограничава развитието на царевицата. Употребата на калций съдържащи торове подобрява развитието на царевицата. Калциевите торове (YaraLiva TROPICOTE, YaraLiva NITRABOR, YaraLiva CALCINIT и др.) повишават почвеното рН, подобряват структурата на почвата, концентрацията на калциевите йони в почвеният разтвор, оптимизират храненето на царевицата и повишават добива. Сярата формира комплексни съединения с алуминият и намалява неговата токсичност за царевицата (YaraVera AMIDAS и YaraBela SULFAN). Добрата почвена структура е ключов фактор за развитието на здрава коренова система и за добър растеж на царевицата. Царевицата е особено чувствителна на уплътняване на почвата. Съобразената гъстота и разстояние между растенията и правилният сеитбооборот, водят до увеличение на добива, като резултат от намаленият натиск от плевелният състав, болестите и неприятелите. Контрола на плевелите е основа за доброто начално развитие на царевицата. Овладяването на болестите и неприятелите намалява повредите по корените и по продуктивната листна маса на царевицата. Напояването на царевицата е мероприятие, което се прилага на много ограничени площи, но достатъчната влага е много важна за развитието на царевицата, особено за залагането на зърното във фаза изметляване.

Увеличаване броят и размерът на зърната в кочана.

Елементите азот, фосфор, калий и бор оказват най-силно влияние върху залагането на зърното и големината на зърната в кочана, по този начин повишават добива.

Храненето на царевицата големината и броят на зърната в кочана.

Азота е основен за растежа, тъй като е една от основните градивни единици на протеините. При царевицата за зърно най-високите добиви се получават при азотна норма на торене 20-25 кг/дка (N). Азотните норми трябва да са достатъчно високи, за да максимизират растежа на расетнията. Недостига на азот води до къси кочани с малък брой зърна. (Подходящи торове са YaraVera AMIDAS, YaraBela SULFAN, YaraLiva TROPICOTE и YaraVita SAFE N 300.)

Фосфорно торене с норми до максимум 15 кг/дка (**нормата на фосфорно торене се определя от комплексни фактори, като сорт, планиран добив, технология, почвено състояние и др.) при почви с ниско съдържание на фосфор води до значително повишаване на добива. При почви с нормална и висока запасеност с фосфор, стартиращо торене с 2 кг/дка P2O5 повишава добива от царевица. (Подходящи торове са YaraMila COMPLEX, YaraMila TRIPLE, Yara POWER, YaraMila PANTHER, YaraMila STAR, Yara GRAIN и YaraVita ZEATREL.)

Калиевото торене в норми до максимум 15 кг/дка (K2O) (**нормата на калиевото торене се определя от комплексни фактори, като сорт, планиран добив, технология, почвено състояние и др.) при почви с ниско съдържание на калий, води до значително повишаване на добива. При почви с нормална и висока запасеност с калий, стартиращо торене с 2-4 кг/дка (K2O) повишава добива от  царевица. Калиевото торене устойчивостта на младите царевични растения на ниски температури. (YaraMila COMPLEX, YaraMila TRIPLE, Yara POWER, YaraMila PANTHER и YaraVita ZEATREL)

Борът участва в деленето на клетките, във фазата на удължаването им. Борът е нужен за растежа на поленовата тръбичка и така участва пряко в залагането на зърното на царевицата. Недостигът на бор ограничава залагането на зърно, в кочана липсват редове и единични зърна, залагат се по-малко на брой и по-едри зърна. Листно приложение на бор във фазите на удължаване на стъблото на царевицата (V5-V7), може да допринесе за увеличаването на добива. Нормата за листно торене с бор е 50-150 г/дка. (Подходящи торове са YaraMila COMPLEX, YaraVita BORTRAC 150, YaraVita BRASSITREL PRO и YaraVita FRUTREL).

Увеличаване на добива от зърно от царевица.

Освен от основните хранителни елементи - макроелементи, влияещи на броят и размерът на зърната в царевичният кочан, добивът на зърно се влияе и от други хранителни елементи, наречени - секундерни (магнезий, сяра и калций) и микроелементи (цинк, манган, мед, желязо, бор и молибден). Недостига на тези елементи води до ограничаване на растежа и така да намаляване на добива от зърно. Магнезиево торене с норма 1-2 кг/дка (Mg) повишава добива. Приложението на 1-3 кг/дка (S) увеличава ефективността на азотното торене. От полските култури най-добър индикатор за недостиг на цинк е царевицата. При недостиг на цинк добива пада драматично. Другите симптоми на недостиг на цинк, освен падането на добива, са широки и тесни ивици, започващи от основата до върха на листата, ивиците са светло зелени, жълти или белезникави на цвят, може да станат и прозрачни, основните проводящи съдове остават зелени. Цинка участва в синтеза на ферментите, протеините, въглехидратите, хлорофила и растежните регулатори (ауксини). Нормата на листно торене с цинк е 50-180 г/дка Zn. Царевичните растения са чувствителни на недостиг на мед, пиковите потребности са по време на генеративната фаза от развитието на царевицата. Царевицата има нужда от относително малко количество мед, в сравнение с другите микроелементи, затова и много рядко се налага нейното приложение. Царевицата изнася и относително малки количества мед с добива. При сериозен недостиг на мед при царевицата приложението му повишава добива. Нормата за листно торене с мед е 20 г/дка Cu. Царевичните растения са много слабо чувствителни на недостиг на желязо. При недостиг на желязо, листното му приложение, във фазите късно развитие на листната маса и начало на удължаване на стъблото, повишава добива. Нормата за листно торене с желязо е 50-100 г/дка Fe. Мангана има пряк ефект върху развитието и растежа на растенията. Мангана участва в производството на хлорофила и фотосинтезата. Мангана катализира много процеси свързани с растежа на растението, включително метаболизма и синтеза на протеините. По-голямата част от мангана се акумулира в листата и стъблата на царевицата, в по-голяма степен от всички други микроелементи. Мангана се усвоява постепенно, особено по време на вегетативният растеж. Подходящо е почвено и листно приложение. При недостиг на манган приложението му повишава добива. Нормата за листно приложение на манган е 50-300 г/дка Mn.

I.Повишаване на добива от фуражна царевица

Фуражната царевица се отглежда за производство на силаж. Зелената маса и наличните кочани се нарязват на дребно, оставят се да ферментират в силажни ями при анаеробни условия. Въпреки, че фуражната царевица се нуждае от същите хранителни вещества, като царевицата за зърно, има различия в динамиката на усвояването им.  При планиране на програмата за торене на фуражната царевица е важно да отчетем разликите в износа на хранителните вещества при двата типа царевица.

Азотното торене е много важно за изграждането и запазването на зелените листа, за максимизиране на фотосинтетичната асимилация и за добива от царевица. Фуражната царевица изнася много по-големи количества калий от царевицата за зърно. Много е важно при съставяне на програмата за торене на фуражната царевица да се отчетат повишените потребности от калий. Листното торене на фуражната царевица с YaraVita BORTRAC 150 във фаза V6 значително подобрява добива.

II.Как да повлияем на качеството на фуражна царевица.

Изискванията и стандартите за качество на царевичната продукция зависят от това, какво е предназначението и. Изискванията към царевицата отглеждана за фураж са високо съдържание на протеини и скорбяла. Целта е получаване на пълноценен фураж с високи хранителни качества за животните. При царевицата отглеждана за зърно изискванията са за висок добив от зърно и за ниска относителна влажност на зърното. Доброто торене и хранене на фуражната царевица, ще осигури високи енергийни нива и добро съдържание на протеини в кочаните и ще подобри качеството на зелената маса.

1.Азот и сяра.

Азота и сярата повишават съдържанието на протеини в зърното. Азотното торене трябва да бъде съобразено и балансирано с други хранителни елементи, за да максимизираме добива, без да се предизвикаме полягане на растенията и да забавим зреенето. Съобразеното азотно торене намалява влажността при прибирането на царевицата.

2.Калий.

Калият има важна роля за растежа и зреенето на царевицата, осигурява ни по-високи нива на аминокиселини и протеини в зърното.

3.Фосфор.

Фосфорът ускорява узряването и намалява влагата в зърното при прибиране.

4.Микроелементи.

Микроелементите подобряват общият растеж на царевицата, което води до по-висок добив и качество на зърното.

III.Как да повишим съдържанието на аминокиселини и протеини.

Доброто хранене на царевицата ще ни осигури високо съдържание на протеини в кочана. Добрият баланс между хранителните елементи азот, фосфор, сяра и цинк ще повиши съдържанието на протеини и качеството на фуражната царевица.

1.Азот.

Лошото хранене с азот по време на наливането на зърното води до ниско съдържание на протеини. Правилното азотно подхранване във фазите на удължаване на стъблото на царевицата може значително да подобри качеството на кочаните и зърното. Доброто азотно подхранване стимулира наливането на зърното.

2.Калий.

Доброто хранене с калий увеличава съдържанието на протеини в зърното и на аминокиселините цистин и метионин.

3.Сяра и желязо.

Торенето със сяра и желязо повишава съдържанието на протеини в царевицата. Храненето със сяра е много важно за растенията при превръщането на азота в протеини и за подобряване на качеството на зърното. Желязото е важно за растителният метаболизъм, като компонент на ензимите и протеините. Желязото има функции в нитрат редуктазата, необходимо е за редукцията на нитратите до амоний и след това  за образуването на аминокиселини.

IV.Повишаване на енергийната стойност на фуражната царевица.

1.Азот.

Нивата на азотното торене трябва да бъдат такива, че да стимулират максимално растежа и същевременно да осигурят на растенията добра асимилация на протеини, важно, както за царевицата за зърно, така и за царевицата за силаж. Но трябва да се има в предвид, че торене с твърде много азот, ще доведе до прекомерен растеж на листата, увеличавайки пропорцията на листата и на стъблата за сметка на количеството на зърното. Като резултат от прекомерно азотно торене може да падне съдържанието на скорбяла/нишесте в царевичният силаж.

2.Фосфор.

Усвояването на фосфора от почвата от растенията продължава и след като започне образуването на зърното. При пълна зрялост на зърното 70 % от фосфора в растението е прехвърлен в зърното. Така храненето с фосфор влияе директно върху съдържанието на протеини в зърното на царевицата. В по-късните етапи от развитието на царевицата фосфора ускорява развитието на зърното и ускорява зреенето му.

3.Калий.

Торенето с калий увеличава съдържанието на сурови протеини.

4.Цинк.

Цинка е жизнено важен компонент на ензимите участващи във въглехидратният метаболизъм и производството на протеини. Недостига на цинк води до понижаване на добива, намаляване на съдържанието на скорбяла и до падане на енергийната стойност на фуража.

5.Бор.

Има доказателства, че торенето с бор увеличава съдържанието на скорбяла във фуражната царевица. Листно приложение на бор при царевицата във фази V5-V6, когато има значително количество листа подобрява добива при растения с недостиг на бор.

Подходящи торове са YaraMila COMPLEX, YaraMila PANTHER, YaraLiva NITRABOR, YaraVita BORTRAC 150, YaraVita BRASSITREL PRO, YaraVita FRUTREL и Епсо Микро Топ.

Увеличаване на устойчивостта на царевицата на полягане и ниски температури.

1.Азот.

Важно е азотното хранене да бъде балансирано, така че да доведе до добър растеж на царевицата, но без да увеличава риска от полягане и без да забавя узряването на зърното. Растенията развиват адвентивни корени, които подобряват закрепването и устойчивостта на полягане на растенията. Предозирането на азотното торене и твърде късното му приложение в сезона може да увеличи риска от полягане на царевицата. Най-добрата агрономическа практика при определяне на азотното торене е да се вземат в предвид следните фактори - почвен и листен анализ, сортови особености, планиран добив, почвено-климатични особености на района, технология на отглеждане, планиран добив и други фактори, които влияят на храненето на растенията.

2.Калий.

Оптималното калиево торене на царевицата намалява повредите от ниски температури по царевичните растения. Доброто хранене с калий дава възможност на растенията да се адаптират по-добре на стрес. Калият подпомага  растенията да преодолеят ниските температури, като аклиматизира клетките към вътреклетъчните образувания предизвикани от ниските температури, това намалява пробиви и разкъсвания на клетките. Съвременните царевични хибриди са умерено толерантни на ниски температури. Студа поврежда младите царевични растения, но тъй като до фаза V5 (височина на растенията 25-30 см) растежната им точка е под земята, те рядко загиват. Опадването на листа и отмирането на тъкани над растежната точка на царевицата (на този етап от развитието и) се отразява негативно, но не влияе драматично на добива. Инциденти на студове, преди царевицата да завърши наливането на зърното, често водят до падане на добива и качеството. По-слабите студове повреждат листата, но не и кочаните на царевицата. Когато студа е убил само част от листата, останалите листа продължават да функционират и да допринасят за добива (ако в последствие настъпят благоприятни климатични условия за царевицата).

Как да повлияем на здравословният статус на царевицата.

Здравата и бързо растяща царевица, подкрепена от всички необходими хранителни вещества употребява ефективно водата и климатичните условия, за да даде максимален добив и качество. Оптималното хранене на царевицата заздравява растението и му осигурява добро, безпроблемно и безстресово развитие.

Дефекти по кочаните на царевицата.

Всички аномалии по кочаните на царевицата трябва да бъдат анализирани, защото водят до драматично понижение на добива.

1.Фосфор.

Недостига на фосфор може да доведе до деформации по кочана на царевицата. Дефицита на фосфор води до изкривени, деформирани кочани с недостатъчен брой семена по върховете им.

2.Калий.

Царевичните растения с недостиг на калий имат малки и недоразвити кочани с липсващи или слабо развити семена по върховете.

3.Мед и бор.

Недостига на мед води до деформирани зърна в кочана на царевицата. Пада добива и качеството.

При недостиг на бор се образуват по-малко зърна. В царевичният кочан има празни места и редове. Броят на зърната е малък и те стават по-едри от нормалното.

Растежа на царевицата и хранителните елементи.

1.Азот.

Азота е много важен за растежа на царевицата, тъй като е една от основните градивни единици на протеините. Ако царевицата има забавен растеж още  в началото на своето развитие, забавя цъфтежа и има слаби кочани, най-вероятно има недостиг на азот. Подходящи торове са YaraVera AMIDAS, YaraBela SULFAN, YaraLiva TROPICOTE, YaraLiva NITRABOR, YaraVita SAFE N 300, YaraVita THIOTRAC 300, YaraVera UREA foliar и YaraTera KRISTALON син.

2.Калий.

Ако младите царевични растения се развиват бавно най-вероятно страдат от недостиг на калий. Недостига на калий прави растенията чувствителни на болести водещи до гниене и пречупване на стъблото. Подходящи торове са YaraMila TRIPLE, YaraMila PANTHER, YaraMila COMPLEX, Yara POWER, YaraMila CROPCARE, UNIKA KALI, YaraVita ZEATREL, YaraTera KRISTA K, YaraTera KRISTA MKP, YaraTera KRISTALON кафяв, YaraTera KRISTALON червен, YaraTera KRISTALON оранжев и YaraTera KRISTALON бял.

3.Манган и Бор.

Ако младите царевичните растения са много дребни, листата им са по-тънки от нормалното, сбръчкани и слаби, най-вероятно растенията страдат от недостиг на манган или бор. Подходящи торове за профилактика и лечение на недостиг на манган - YaraVita MANTRAC PRO, YaraVita GRAMITREL, YaraVita BRASSITREL PRO, YaraVita REXOLIN Mn 13 и YaraVita TENSO Cocktail. Торове за лечение и профилактика на недостиг на бор - YaraMila COMPLEX, YaraMila PANTHER, YaraLiva NITRABOR, YaraVita BORTRAC 150, YaraVita BRASSITREL PRO, YaraVita FRUTREL и Епсо Микро Топ.

4.Мед.

Върховете на новите разгъващи се листа изсъхват, често стъблата на царевицата са меки и пречупени. Подходящи торове са YaraVita COPTRAC 500, YaraVita GRAMITREL, YaraVita REXOLIN Cu 15, YaraVita TENSO Cocktail, Колосал и ЮСБ 20-20.

Пожълтяването на листата на царевицата и храненето.

1.Азот и сяра.

Растенията с недостиг на сяра са по-дребни с бледо зелени до жълти листа, най-често листата стават на ивици със светло жълти проводящи съдове. По-старите листа може да останат зелени, за разлика от недостига на азот, където хлорозата започва от тях.

Когато младите листа на царевицата са светло жълти или светло зелени, стъблата им са тънки, цъфтежа се забавя, най-вероятно става дума за недостиг на  азот, на по-големи растения се появява "V" хлороза по върховете на листата и симптомите се появяват първо по старите листа, краищата на листата изсъхват.

Подходящи комбинирани торове съдържащи азот и сяра са YaraVera AMIDAS и YaraBela SULFAN. Подходящи торове съдържащи азот са YaraVera AMIDAS, YaraBela SULFAN, YaraLiva TROPICOTE, YaraLiva NITRABOR, YaraVita SAFE N 300, YaraVera UREA foliar и KRISTALON син. Подходящи торове съдържащи сяра са YaraVera AMIDAS, YaraBela SULFAN, Кизерит, Епсо Топ, Епсо Микро Топ, YaraVita THIOTRAC 300 и YaraTera KRISTALON лилав.

2.Калий.

Светло зелени растения (или на ивици с жълти листа), може да бъде признак за недостиг на калий. Пожълтяването или изсъхването на краищата на листата се среща по-често по долните листа на царевицата и по-късно преминава в некроза, при по-големите растения краищата и върховете на листата стават кафяви. Подходящи торове съдържащи калий са YaraMila TRIPLE, YaraMila COMPLEX, YaraMila PANTHER, YaraMila CROPCARE, Yara POWER, YaraVita ZEATREL, YaraTera KRISTALON кафяв, YaraTera KRISTALON червен, YaraTera KRISTALON оранжев и YaraTera KRISTALON бял.

3.Магнезий.

Появата по по-старите листа на жълто-бяла междужилкова хлороза може да бъде признак на недостиг на магнезий. Подходящи торове са YaraMila COMPLEX, Кизерит, YaraVita GRAMITREL, YaraVita ZEATREL, YaraVita BRASSITREL PRO, YaraVita FRUTREL, Епсо Топ и Епсо Микро Топ.

4.Желязо.

Ако растежа на царевицата е забавен и виждате характерната междужилкова хлороза по най-младите горни листа е възможно да има недостиг на желязо. Подходящи торове са YaraVita REXOLIN E13, YaraVita REXOLIN D12, YaraVita TENSO iron 58 и YaraVita TENSO Cocktail.

5.Цинк.

Първите симптоми на недостиг на цинк са появата на бледо жълтеникаво-зелена хлоротична ивица близо до основата на листа (или по една ивица от всяка страна на централният проводящ съд). Забавя се изметляването и зреенето на царевицата, добива пада. Недостига на цинк се засилва на карбонатни почви, с високо рН и с високо съдържание на фосфор. Най-често срещащият се недостиг на микроелемент при царевицата е недостига на цинк. Обикновенно недостига на цинк се проявява във фазите V2-V8. Подходящи торове са YaraMila COMPLEX, YaraMila PANTHER, YaraVita ZINTRAC 700, YaraVita ZEATREL, YaraVita GRAMITREL, YaraVita FRUTREL, YaraVita TEPROSYN NP Zn, YaraMila STARTER - микро-гранули, YaraVita REXOLIN Zn 15, YaraVita TENSO Cocktail и ЮСБ 20-20.

6.Мед.

Ако растението страда от недостиг на мед, младите листа стават светло зелени или пожълтяват, в по-късните етапи от тяхното развитие се завиват, върховете на листата повяхват, стават сиво-бели и отмират. Подходящи торове са YaraVita COPTRAC 500, YaraVita GRAMITREL, YaraVita REXOLIN Cu 15, YaraVita TENSO Cocktail, Колосал и ЮСБ 20-20.

7.Манган.

При сериозен недостиг на манган по средните и младите листа се появяват равномерни жълто-бели ивици, започващи от средната част на листата. Ивиците некротират, изсъхналите тъкани опадват от листната петура. Симтомите приличат на симптомите на недостиг на желязо, налага се листан анализ*, за да сме сигурни за произхода на повредите. Подходящи торове са YaraMila COMPLEX, YaraVita MANTRAC PRO, YaraVita GRAMITREL, YaraVita BRASSITREL PRO, YaraVita REXOLIN Mn 13 и YaraVita TENSO Cocktail.

Почервеняване/пурпурни листа на царевицата и храненето.

1.Фосфор.

При почервеняване (пурпурен цвят) на листата на царевицата е добре да се направи листен анализ* за определяне на причините за повредата. Често причините са недостиг на хранителни вещества, но може да бъде резултат и от сортови особености или климатични фактори. Най-честата причина е недостиг на фосфор. Усвояването на фосфор се затруднява в студените пролетни почви. Решението е торене с бързо усвоим фосфор (YaraMila) и листно приложение на подходящи продукти с високо съдържание на усвоим фосфор (YaraVita ZEATREL). При недостиг на фосфор листата и стъблото на царевицата стават тъмно зелени със синкави отенъци и с пурпурни краища, в резултат на натрупването на антоцианини.

2.Магнезий и калий.

В по-напредналите стадии от недостига на магнезий листата може да станат червени или пурпурни, в най-крайните фази краищата и върховете на листата некротират и опадват (в началните етапи недостига на магнезий се проявява с побеляване и пожълтяване на листата). Конкуренцията между храненето с калий и магнезий може да доведе до пурпурни листа при царевицата. Затова балансираното хранене с калий, калций и магнезий е много важно за получаването на добри резултати.

Недостиг на калций при царевицата.

Калцият е нужен на растенията, за формирането на здрави клетъчни стени, за усвояването на азота, за функционирането на ензими, за цъфтежа и за размножаването. Калцият участва в буферирането на рН-то в клетката, важно за усвояването на други хранителни елементи. Калцият е важен за подобряване на почвената структура и пропускливост. При недостиг на калций върховете на младите листа се залепват за долният лист и придобиват кожест вид. Най-младите листа остават завити заедно със залепени върхове. Върховете се залепват, защото листата отделят желатиноподобен ексудат. Растенията може да останат много дребни, защото калцият не е подвижен в растението и не се придвижва от старите към младите растящи тъкани, които имат най-големи нужди от калций. Краищата на листата стават назъбени и къдрави.

Нагоре