синя крива

приложение на YaraTera KRISTALON и YaraLiva CALCINIT при краставици

торене с YaraTera KRISTALON и YaraLiva CALCINIT при краставици

recommendation image

Примерни препоръки листно приложение на YaraTera KRISTALON:

*Това са примерни препоръки за ползване на продуктите, за конкретни препоръки съобразени с вашите условия се обърнете към нашите специалисти.

I.Продукт: YaraTera KRISTALON жълт – приложение в началните фази от развитието на растенията за формиране на добра коренова система и залагане на цветове.

1.Ако се прави разсад:

След формиране на 2-ри същински лист, поливане или пръскане на кофичките/тарелките с разсад от краставици с YaraTera KRISTALON жълт - 0.3 – 0.5 % разтвор, 200-500 г/дка. Веднъж седмично.

2. При директна сеитба:

Растенията се пръскат с 0.3-0.5 % разтвор на YaraTera KRISTALON жълт, от 2-ри същински лист до първи цветове. Веднъж седмично.

II.Продукт: YaraTera KRISTALON специален - балансирана формула подходяща за всички фази от развитието на културата.

1.Цъфтеж, плододаване:

От начало на цъфтеж до плододаване YaraTera KRISTALON специален в концентрация 0.5–1.0 % разтвор, 200-500 г/дка. Пръсканията се правят през период от 7-10 дни, като приключват 2 седмици преди последната планирана беритба. 

III.Продукт: YaraLiva CALCINIT - най-добрият азотно-калциев тор.

1.Ако се прави разсад:

Поливане или пръскане веднъж във фаза 3-5 лист с YaraLIva CALCINIT - 0.3-0.5 %, 200-500 г/дка.       

2. При директна сеитба:

Пръскането с YaraLiva CALCINIT започва когато имаме малки плодове, за да ги предпазим от омекване, да подобрим устойчивостта им на болести, съхраняемостта и транспортабилността им. Концентрацията на разтвора е 0.3 – 0.5 %, 200-500 г/дка. Пръсканията се правят през период от 10 дни.

Забележка: YaraLiva CALCINIT не е смесим с YaraTera KRISTALON.

Всеки от продуктите може да се  комбинира с Р3 препарати.

Нагоре